Elektronisch delen van uw medische gegevens

Voor het elektronisch delen van uw medische gegevens met bijvoorbeeld de huisartsenpost, apotheker of specialist is uw toestemming nodig. Dit kan van belang zijn voor de dienstverlening, bijvoorbeeld in spoedsituaties. Het is dan ook belangrijk dat u ons laat weten of u hier wel of niet toestemming voor geeft. Het toestemmingsformulier en de informatiefolder zijn aan de balie verkrijgbaar. U kunt ook toestemming verlenen via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Bezoek voor meer info: www.vzvz.nl.