Griepvaccinatie 2023

De griep- en pneumokokken vaccinatie heeft dit jaar reeds plaats gevonden. Patiënten die hiervoor in aanmerking kwamen ontvingen een persoonlijke uitnodiging via de post.  Mocht u alsnog een griepvaccinatie willen of was u niet in staat te komen, neem dan contact op met de praktijkassistente om alsnog afspraak te maken. Voor meer informatie zie: animatie-griepprik  Infographic_griepprik2023