Huisartsbezoek en de corona pandemie

Aanpassingen in de huisartsenzorg na de nieuwe golf in corona pandemie

Zoals iedereen wordt ook de huisartsenzorg getroffen door de Corona/COVID19 pandemie. Dit vraagt extra inspanningen van iedereen om het risico op verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden in de nieuwe 1,5m  samenleving.

Ter bescherming van U en de zorgverleners zijn er o.a.  de volgende  aanpassingen in de praktijk noodzakelijk.

– Wij verzoeken U altijd te bellen met de praktijk voor u een bezoek brengt en kom op tijd maar ook niet te vroeg of wacht in de auto. Zo kunnen we goed plannen en drukte aan de balie en de wachtkamer voorkomen. Beperk de duur van contacten zo kort als nodig en kom alleen.

-Desinfecteer uw handen bij de ingang met de aanwezige dispenser.

-Volg de looplijnen in de hal.

-Binnen de praktijk  moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. De zorgverleners gebruiken persoonlijke beschermende maatregelen en uzelf eventueel ook met een mondkapje. Bij klachten van de luchtwegen ontvangt u van ons een mondkapje. Geef duidelijk aan als er luchtwegklachten bestaan zoals hoesten, neusverkouden, niesten, kortademigheid. Zo kunnen we daar met de planning rekening mee houden. Patiënten met luchtwegklachten worden op een speciaal spreekuur gezien met speciale maatregelen. U wacht in de auto en wordt telefonisch opgeroepen waarna de arts u direct ontvangt. De kans op het overbrengen van een eventueel virus wordt zo tot een minimum beperkt.

Zorgvragen worden, zo mogelijk, telefonisch en online in behandeling genomen. We verzoeken U gebruik te maken van het zorgportaal op de website of eenvoudig via de app uwzorgonline. Hier kunt U vragen stellen, foto’s versturen, recepten bestellen, een E consult aanvragen of afspraken maken. Het is eveneens mogelijk een videoconsult aan te vragen. Hierbij kunt u veilig beeldbellen met de artsen en praktijkondersteuners. Dit werkt via email en u hoeft hierbij geen extra programma’s op uw pc, smartphone of tablet te installeren. Wel is een goede internetverbinding vereist. Herhaalrecepten kunt U buiten in de brievenbus deponeren. Is een consult op de praktijk noodzakelijk, voor onderzoek of verrichtingen, dan is dit uiteraard mogelijk, na telefonisch overleg, met de praktijkassistentes of een van de artsen. Zo vertrouwen we er op samen, gezond en veilig, door deze zware Corona periode heen te komen en U goede zorg te kunnen blijven leveren.

Wij rekenen op uw medewerking, steun en begrip.

Meer informatie over klachten, vaccinatie en testen:

RIVM

Thuisarts.nl