Huisartsenpraktijk Schimmert ontvangt wederom het NPA-keurmerk!

Bij deze kunnen we U mededelen dat Huisartsenpraktijk Schimmert in juli 2021 wederom voor het 10e jaar is geaccrediteerd door het Nederlands bureau voor  Praktijk Accreditering  (NPA) en de praktijk een kwaliteitskeurmerk is toegekend van de NPA- Praktijkaccreditering®. Dit keurmerk geeft vertrouwen in zorg en laat zien dat de praktijk voldoet aan de gestelde eisen en actief werkt aan het optimaliseren van kwaliteit en blijvend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen , moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Daarbij is onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiënten tevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronisch zieken (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.

Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens samen met zijn/haar team aan de hand van dit rapport verbeteringsplannen voor de praktijk. De NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de plannen is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NPA-keurmerk toegekend.

Periodiek bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Dat de huisartsenpraktijk nu geaccrediteerd is, betekent dat zij voldoen aan de hoge eisen opgesteld door de NPA. Voor meer info zie www.praktijkaccreditering.nl

Wij hebben hier hard voor gewerkt en zijn ook trots op het behalen van dit keurmerk, temeer daar slechts een deel van  huisartsenpraktijken voldoen aan de strenge eisen van praktijkaccreditatie.

Het NPA-keurmerk geeft geen garantie dat er nooit meer opmerkingen of klachten zijn.

Uw mening is én blijft belangrijk, wij nemen graag uw suggesties en opmerkingen in ontvangst.

De medewerkers van Huisartspraktijk Schimmert