Huisartspraktijk Schimmert: Pluspraktijk

Uw huisartspraktijk levert huisartszorg met een plus. Per 1 januari 2016 startte binnen de proeftuin MijnZorg een nieuw initiatief: PlusPraktijken OZL. Dit zijn huisartsenpraktijken die, met hulp van de zorggroep HuisartsenOZL en financiering door zorgverzekeraar CZ, innovatieprojecten gaan oppakken. Het profiel van deze PlusPraktijken sluit aan bij de huisartsenpraktijk van de toekomst. Dat is een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld, gebruik wordt gemaakt van E-services en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Het doel is om met de PlusPraktijken een flinke slag te maken in het halen van de triple aim doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Klik hier voor meer info.