Nieuws

Op deze pagina praktijk. Deze informatie kan u helpen uw bezoek aan onze praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tevens vindt u informatie en voorlichtingsmateriaal over gezondheid en ziekte en kunt herhaalrecepten via e-mail bestellen of een bericht sturen.

Huisartsbezoek en de corona pandemie

Hier volgt informatie over het coronavirus. In verband met de Corona crisis verzoeken we u niet naar de praktijk te komen en altijd telefonisch contact op te nemen. In verband met het tegengaan van de verspreiding van het virus zijn de spreekuren afgezegd en kunt alleen telefonisch contact met ons opnemen voor dringende klachten. Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM. Heeft u koorts en luchtwegklachten, kom dan niet naar de praktijk. Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, vooral door hoesten, maar ook via de handen. U moet denken aan besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft. In dat geval komt u niet naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met ons op. Meer informatie vindt u op thuisarts.nl of bij het RIVM. Bel 0800-1351 voor meer informatie.

Huisartspraktijk Schimmert: Pluspraktijk

Uw huisartspraktijk levert huisartszorg met een plus. Per 1 januari 2016 startte binnen de proeftuin MijnZorg een nieuw initiatief: PlusPraktijken OZL. Dit zijn huisartsenpraktijken die, met hulp van de zorggroep HuisartsenOZL en financiering door zorgverzekeraar CZ, innovatieprojecten gaan oppakken. Het profiel van deze PlusPraktijken sluit aan bij de huisartsenpraktijk van de toekomst. Dat is een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld, gebruik wordt gemaakt van E-services en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Het doel is om met de PlusPraktijken een flinke slag te maken in het halen van de triple aim doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Klik hier voor meer info.

Elektronisch delen van uw medische gegevens

Voor het elektronisch delen van uw medische gegevens met bijvoorbeeld de huisartsenpost, apotheker of specialist is uw toestemming nodig. Dit kan van belang zijn voor de dienstverlening, bijvoorbeeld in spoedsituaties. Het is dan ook belangrijk dat u ons laat weten of u hier wel of niet toestemming voor geeft. Het toestemmingsformulier en de informatiefolder zijn aan de balie verkrijgbaar. U kunt ook toestemming verlenen via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Bezoek voor meer info: www.vzvz.nl.

Huisartsenpraktijk Schimmert ontvangt het NHG-keurmerk !

Bij deze kunnen we U mededelen dat Huisartsenpraktijk Schimmert onlangs geaccrediteerd is door het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Accreditatie betekent dat aan praktijken een kwaliteitskeurmerk is toegekend, het NHG-keurmerk, de NHG- Praktijkaccreditering®. Dit keurmerk laat zien dat de praktijk voldoet aan de gestelde eisen en actief werkt aan het optimaliseren van kwaliteit en blijvend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen , moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Daarbij is onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiënten tevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronisch zieken (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.

Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens samen met zijn/haar team aan de hand van dit rapport verbeteringsplannen voor de praktijk. De NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de plannen is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegekend.

Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verlengd voor één jaar. Dat de huisartsenpraktijk nu geaccrediteerd is, betekent dat zij voldoen aan de hoge eisen opgesteld door de NHG. Voor meer info zie www.praktijkaccreditering.nl

Wij hebben hier hard voor gewerkt en zijn ook trots op het behalen van dit keurmerk, temeer daar slechts een beperkt aantal huisartsenpraktijken voldoen aan de strenge eisen van praktijkaccreditatie.

Het NHG-keurmerk geeft geen garantie dat er nooit meer opmerkingen of klachten zijn.

Uw mening is én blijft belangrijk, wij nemen graag uw suggesties en opmerkingen in ontvangst.

Het team van Huisartsenpraktijk Schimmert

Bewegen en letten op voeding ? Doe het op het internet !

Mocht u willen investeren in uw gezondheid en daar hulp bij hebben? Denk dan eens aan bewegen of voedingadvies met online begeleiding.

  • Dertig minuten bewegen per dag is goed voor lichaam en geest. Doe hier de beweegtest en volg de handige bewegingstips!
  • Het Nieuwe Eten: uw test en voedingsadvies van het Voedingscentrum. Klik hier

Uiteraard staan wij klaar u gaarne persoonlijk hierin te ondersteunen.

Spreekuur psychologe op dinsdag en woensdag

Op dinsdag en woensdag is er het spreekuur van psychologe Susan. Voor problemen van psychosociale aard, maar ook bv geheugen- of werk gerelateerde problemen kunt u hier terecht. Informeer aan de balie voor een afspraak.

Screening voor rokers en ex-rokers

In het kader van onderzoek naar de gevolgen roken worden mensen die roken of hebben gerookt, en ouder zijn dan 40 jaar, geadviseerd deel te nemen aan een preventief onderzoek. Behoort u tot deze groep en hebt u nog geen oproep gehad, neem dan contact op met de praktijkassistente voor een screening en eventueel longfunctieonderzoek. Tijdige opsporing kunnen luchtwegproblemen en longschade voorkomen!