Spreekuur

Dagelijks is er van 8.00 tot 12.00 uur spreekuur volgens afspraak door de huisartsen. Eén keer in de week is er een middagspreekuur in overleg. Een afspraak maakt u met de assistente. Als u voor 10.00 uur belt, kunt u meestal dezelfde dag terecht.

Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten, waarin een hulpvraag of meerdere kortere vragen behandeld kunnen worden. Heeft u meer tijd nodig vermeldt dit dan bij het maken van de afspraak. Betreft het een kleine chirurgische ingreep of verwijskaart, geef dit dan aan de assistente door. Het is mogelijk dat de assistente naar de klacht of hulpvraag informeert. Dit is nodig om een inschatting te maken van de urgentie en de planning van het spreekuur. Wij vragen hiervoor uw begrip. Kan een afspraak niet doorgaan, geef dit dan tijdig door

Bij de praktijkassistentes kunt u terecht voor praktische vragen, medische adviezen, bloedprikken, voorlichtingsmateriaal, verwijskaarten, recepten, urine onderzoek, zwangerschapstest, injecties, ECG´s, longfunctieonderzoek, oren reinigen, etc. Bij de praktijkondersteuner kunt u bovendien op afspraak terecht voor preventieve controles van o.a. bloeddruk, bloedsuikers en eenvoudige behandelingen zoals wondverzorging, etc. De praktijkassistentes en praktijkondersteuner werken in nauw overleg met de huisartsen.

Dagelijks kunt u een afspraak maken voor het telefonische spreekuur. De arts zal u terugbellen tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Geef uw telefoonnummer altijd aan de assistente door. Indien bij u bloed is geprikt of een röntgenfoto is gemaakt verzoeken wij u vriendelijk om, in eerste instantie, zelf contact op te nemen met de assistente voor de uitslag.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten en wordt de praktijk waargenomen door dr Hermans-Bloemen, Adam van Nutta-Hof, 6361 BK Nuth, telefoon: 045 577 8003.